Doorgaan naar artikel

Actievoorwaarden social.

Winacties worden uitgeschreven door Sacha onder de handelsnaam Sacha.
Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 • Deelname aan acties is gratis.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Sacha kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Sacha voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Sacha.
 • Sacha handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Sacha, +31 (0)85-9028187. E-mail: klantenservice@sacha.nl.