Doorgaan naar artikel

Verantwoord ondernemen.

Transparantie

Wij willen transparantie bieden over verantwoord ondernemen. Hier kun je meer lezen over Sacha & verantwoord ondernemen, het milieu en duurzaamheid zoals duurzame handel en productie, maar ook afvalbeheer en behandeling.
Sacha telt vandaag de dag meer dan 40 vestigingen in Nederland, België en Frankrijk. Dit alles dankzij het sterke fundament van het Tilburgse familiebedrijf Termeer, dat al meer dan 100 jaar wordt gedreven door haar passie voor schoenmode en retail. Sacha is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil zoveel mogelijk rekening houden met maatschappelijke gangbare normen en waarden. Sacha streeft ernaar haar activiteiten zodanig in te richten dat er een evenwicht bestaat tussen haar verantwoordelijkheid naar de samenleving in het algemeen en de economische belangen van haar medewerkers, klanten en leveranciers die onderdeel uitmaken van de samenleving.


Milieubeleid

Sacha beschermt het milieu door ervoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk belast wordt door haar activiteiten en producten door een juist ontwerp en productieproces, een juiste distributie en een goed afvalbeheer. Sacha verwacht van al haar medewerkers en leveranciers dat zij helpen het milieu te beschermen. Sacha blijft zich ook na verkoop van de consument verantwoordelijk voelen voor producten die door haar op de markt worden gebracht. Daar waar mogelijk kiest Sacha ervoor om producten te recyclen.


Papierbesparing

Sacha vindt het recyclen van papier belangrijk en daarom centraliseren we dit proces vanuit de winkels naar het hoofdkantoor. De afgelopen jaren heeft Sacha haar papiergebruik met 30% weten terug te dringen door onder andere het digitaliseren van informatiestromen van en naar de ruim 40 Sacha stores. Op jaarbasis recyclen wij ongeveer 150 ton papier, centraal verwerkt met een industriële shredder. Daarnaast worden klanten geïnformeerd door een digitale e-mail nieuwsbrief. Om nog meer energiebesparing te kunnen realiseren, heeft Sacha een intranet opgezet, zodat alle informatievoorziening van en naar medewerkers via dit interne netwerk kunnen verlopen.

Scheiding van plastic en papier

In onze winkels en ook in het distributiecentrum hebben we veel te maken met allerlei verpakkingsmaterialen, zowel van papier als plastic. Al ons afval wordt strikt gescheiden en in het distributiecentrum op de juiste manier verwerkt, zodat alle materialen weer recyclebaar zijn.


Led-bak posters

Sacha heeft haar papieren posters vervangen door zogenaamde led-bakdoeken. Deze ‘doeken’ blijven langer bruikbaar dan papieren posters en worden zo vaak als mogelijk hergebruikt door de winkels. Led-bak doeken die aan het eind van hun levenscyclus zijn gekomen, worden door Sacha vermaakt tot unieke Sacha bag! Met deze creatieve manier van recyclen, bieden we onze klanten ook nog eens een uniek product. Bovendien gaan led lampen meer branduren mee dan andere lampen. Hiermee levert Sacha niet alleen een bijdrage aan het milieu maar we besparen ook nog eens flink op energiekosten.


Milieuvriendelijke draagtassen

Sacha maakt gebruikt van gerecycled polyetheen PE voor al haar draagtassen. Dat betekent dat oude draagtassen worden gerecycled en vervolgens worden hier nieuwe draagtassen van geproduceerd. 80% van dit materiaal is gerecycled uit post-consumer waste, oftewel huishoudelijk afval. Dit afval bestaat voornamelijk uit gebruikte plastic draagtassen welke zijn ingezameld. Hierdoor zijn er veel minder ruwe grondstoffen nodig voor de productie en wordt het milieu gespaard.


Energiebesparing

Sacha kiest voor energiezuinige TL-5 lampen voor in de winkels in plaats van de ‘oude’ TL-lampen. De nieuwe lampen leveren energiebesparing op. Oude lampen worden op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd. Bovendien wordt de ‘spot’-verlichting in de winkels teruggebracht van 70 Watt naar 50 Watt. Bij de nieuwe Sacha stores wordt bij de logo bebording aan de buitenkant van de winkel gebruik gemaakt van Led-verlichting alsmede de verlichting in de winkels.


Transport & logistiek

Sacha schoenen worden vervoerd via vrachtwagens over de weg of per boot. Schoenen die per boot worden vervoerd, komen aan in de haven van Rotterdam. De containers worden vanuit de haven vervoerd naar het distributiecentrum in Tilburg.
In het distributiecentrum worden de goederen verdeeld naar de winkels en per vrachtwagen vervoerd. Goederen worden zoveel mogelijk geclusterd, zodat er zo min mogelijk ritten gereden hoeven worden. Het vervoersbedrijf waar Sacha mee samenwerkt heeft in 2010 de Lean & Green Award in ontvangst genomen. De vervoerder stelt zich tot doel gesteld om tot een integrale reductie te komen van minimaal 20% van de CO2 uitstoot in 2012 en minimaal 30 % van de CO2 uitstoot in 2017. POS materialen bestemd voor de winkels en oud papierinzameling, worden altijd gecombineerd met een reeds geplande rit, zo reduceren we de uitstoot van CO2 aanzienlijk.
Voor het versturen van pakketten naar onze klanten in Duitsland kiest Sacha voor de GOGREEN Service van DHL. Dit houdt in dat de koolstofdioxide die vrijkomt tijdens het transportproces eerst wordt berekend en daarna wordt gecompenseerd door middel van externe projecten om de uitstoot van CO2 te verminderen. Hier betalen wij 2% extra toeslag voor, maar dat hebben wij er zeker voor over.


Leveranciers

Sacha doet haar inkopen in verschillende landen, waaronder Italië, Portugal, Spanje, Roemenië en China.
Sacha hanteert een set van regels richting haar leveranciers en heeft dit vastgelegd in de zogenaamde ‘General Purchase Conditions’. Daarnaast laat Sacha haar leveranciers een Code of Conduct ondertekenen. Een aantal belangrijke punten in deze gedragscode (Code of Conduct) zijn: 

  • Geen kinderarbeid
  • Zorg voor het milieu
  • Veilige werkomgeving
  • Geen gedwongen arbeid

Code of Conduct

Deze code of Conduct is opgesteld volgens de richtlijnen van BSCI. Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Sacha heeft zich aangesloten bij dit wereldwijde initiatief. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. De Code of Conduct is gebaseerd de conventies een aanbevelingen van de International Labour Organisation (ILO) en de verklaring van de Rechten van de Mens.
Ieder lid van de BSCI heeft de plicht zijn eigen leveranciers in risicolanden te controleren op deze gedragscode en waar nodig maatregelen te nemen. Ook worden deze leveranciers bezocht door controleurs van de BSCI.